Säverman: Telegram till brudparet Karlsson

Kåseri. Om tidig skörd och maskinskrivna lyxtelegram.