Så vill partierna förändra barnbidraget

Barnbidraget infördes för 80 år sedan. Det var behovsprövat men nio år senare blev det ett allmänt bidrag. Partierna är ense om att inte ha en behovsprövning för barnbidraget. Men det finns flera andra ändringsförslag. 

Inget parti vill ha en behovsprövning – men partierna har flera andra ändringsförslag.