Regeringen avvaktar Migrationsöverdomstolens besked

Den hårt kritiserade Gymnasielagen för ensamkommande har nobbats av två av Sveriges fyra migrationsdomstolar.  Men regeringen vill inte vidta några åtgärder utan inväntar besked från högsta instans.  – Regeringen har ett ansvar att fatta svåra beslut. Vi valde att gå vidare med lagen till riksdagen, säger Heléne Fritzon (S) som är migrationsminister. 

Migrationsminister Helene Fritzon (S).