Minnesord: Sverker Oredsson

Professor emeritus i historia Sverker Oredsson, Lund, har som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 80 år. Närmast anhöriga är döttrarna Cecilia och Ulrika med familjer, systern Kjerstin Hallberg och särbon Görel Hemberg.