Lotta O: Städdags i ordförrådet

Pekoral verkar fortfarande vara ett subjektivt begrepp, eller möjligen fake news just när det gäller Norden som kulturens vagga.