Lisa Magnusson: Det är inte barnen som är den stora kvinnofällan

Arbetsmarknadens rigiditet gör det svårt att kombinera jobb och familjeliv. Och föräldraförsäkringen gynnar de redan resursstarka.

Barnvagnspromenad.