Han stoppade p-avgifter på 289 gator

Jan Söderström: Parkeringsavgifter får inte vara en hemlig skattekälla.

Jan Söderström överklagade och vann. Trafikförvaltningen har tvingats tejpa över ett tusental p-skyltar i Bromma.