”Etikerna undviker etiska dilemman”

REPLIK DN DEBATT 19/5. Åtta etiker kritiserar förlusten av moralisk kompass hos svensk politik. Deras kritik är angelägen men har svagheten att negligera de etiska dilemman som är inbyggda i den svenska modellen, skriver nationalekonomen Anders Kristoffersson.