Dubbelt så hårda straff och tvångsförskola i danska ”invandrargetton”

KÖPENHAMN. Senast 2030 ska fattiga, invandrartäta bostadsområden med hög kriminalitet och social utsatthet vara utraderade från den danska kartan. För att lyckas tar den borgerliga regeringen till kontroversiella metoder – bland annat särskilda straffzoner, tvångsinskrivning i förskolan och förbud mot så kallade ”uppfostringsresor”.

Den borgerliga regeringen i Danmark har lanserat ett så kallat gettopaket för att stoppa kriminalitet och segregering i särskilt utsatta bostadsområden.