Anders Bolling: Det är inte svårt att ha kläder på sig när det är 27 grader. Du överlever.

Sveavägen 15.45.