Indiskas vd: Näringslivet blir inte jämställt av en nätverkslunch

För ett år sedan tog Karin Lindahl över som vd och ägare för Indiska. Nu reagerar hon på att färre kvinnor startar företag och säger sig förstå varför.  – Näringslivet måste hantera jämställdhetsfrågan som andra strategiskt viktiga frågor, säger hon. 

Karin Lindahl anser att näringslivet måste hantera jämställdhetsfrågan på samma sätt som andra viktiga strategiska frågor.

”Det snackades lite om det då men sen släpptes det ju helt”

Den 15 oktober är det ett år sedan metoorörelsen spreds över världen. Diskussioner om sexuella trakasserier blev högaktuella, bland annat på Fryshusets grundskola. Ett år senare konstaterar niondeklassarna Polly Albinsson, Molly Nordlund och Angelina Storfeldt att skolans utlovade engagemang runnit ut i sanden